Klachtenregeling

Heeft u klachten of aanmerkingen op het handelen van een medewerker of onze dienstverlening? Dan kunt u contact opnemen met de directie van Added Accountancy B.V., de heer P.J. van Schaardenburg. Ook als u gedrag heeft opgemerkt dat als onethisch, illegaal, in strijd met de beroepsregels of anderzijds onverenigbaar met de Gedragscode van Added Accountancy B.V. kan worden beschouwd, kunt u een melding doen. We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld. Het is mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen. De heer Van Schaardenburg is bereikbaar via paul@added.nl en 076-530 35 00.